help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 mei 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1971 betreffende de inning en de toekenning van de compenserende bedragen van de verordening (EEG) 974/71 van de Raad van 12 mei 1971


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/05/1981
Pagina:6997
  • 19/06/1981 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State U - D