help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 november 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 1991 tot vaststelling bij overgangsmaatregel van de onthaalpersoneelsformatie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor de bevoegdheden zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 28 december 1984 tot afschaffing van sommige instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/11/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/12/1994
Pagina:31114
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1993

TT "tot de wijziging van de personeelsformatie"

Periode van geldigheid van 01/07/1993 tot 01/07/1995