help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 januari 1995 tot aanpassing van sommige reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op werklozen die activiteiten verrichten in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/01/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/02/1995
Pagina:2480
Advies van de Raad van State U -D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1994