help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 14. Februar 2000 zur Abänderung des Dekretes vom 16. Dezember 1991 über die Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in Kleinen und Mittleren Unternehmen

Decreet van 14 februari 2000 tot wijziging van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de KMO's


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/02/2000
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/06/2000
Pagina:22207
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 14/02/2000