help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende vaststelling van de personeelsformatie en de weddeschalen van de bij de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap ingestelde Commissie voor de officiële Duitse vertaling van de wetten en reglementen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/08/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/09/1976
Pagina:11036
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1976