help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 december 1994 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de Nationale Dienst voor de Afzet van land- en tuinbouwproducten overgaan naar het Ministerie van Landbouw


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/12/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/1994
Pagina:32397
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1994