help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 augustus 1983 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1980 houdende vaststelling van het reglement van de loterij met nummers, genaamd "Toto"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/08/1983
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/08/1983
Pagina:10753
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking