help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêt du Conseil d'Etat n° 83670 du 26 novembre 1999

"Est annulé l’arrêté du gouvernement wallon du 23 janvier 1997 modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/1999
Nummer: 83670
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 31/12/1999
Editie:1
Pagina:50350
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Autorité absolue de chose jugée: date de l'arrêt

Effet: date à laquelle l'acte annulé a produit ses efftets rétroactivement: 01/12/1994

Periode van geldigheid van 01/12/1994 tot ...