help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Reglementair besluit van de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap van 30 mei 1983 tot wijziging van het reglementair besluit van de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap van 26 november 1979 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder sportfederaties en -verenigingen van het Duitse taalgebied worden erkend en werkingstoelagen kunnen bekomen

Erlass mit Verordnungscharakter vom 30. Mai 1983 zur Abänderung des Erlasses mit Verordnungscharakter des Rates der Deutschen Kulturgemeinschaft vom 26. November 1979 zwecks Festlegung der Bedingungen, unter denen Sportverbände und -vereine des Gebietes deutscher Sprache anerkannt werden und Funktionszuschüsse erhalten können


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/05/1983
Aard van de akte: Reglementair besluit van de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/07/1983
Pagina:9656
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1983