help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 mei 1999 tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van de artikelen 35 en 36 van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/05/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/06/1999
Pagina:21633
Advies van de Raad van State 29092
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking