help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 juli 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard en tot wijziging van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/07/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/08/1992
Pagina:17419
Advies van de Raad van State 21548
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1993