help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 maart 1986 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 maart 1985 tot vaststelling van de goedkeuringsmodaliteiten voor de overeenkomsten met betrekking tot de bevrachting en de verhuring op termijn van binnenvaartuigen afgesloten door bemiddeling van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart voor het vervoer van natuurzand, rolstenen en grint uit rivieren of groeven in aangeslibde gronden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/03/1986
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/03/1986
Pagina:3257
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 18/03/1986