help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 juli 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1980 houdende vaststelling van het organiek kader van het personeel van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/07/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/08/1985
Pagina:12193
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1985

Periode van geldigheid van 01/07/1985 tot ...