help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Verordening nr. 97/007 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 12 december 1997 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 1995


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/1997
Nummer: 97/007
Aard van de akte: Verordening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/12/1998
Pagina:40010
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 1995

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.