help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 16 september 1811 tot regeling van het bestuur van de militaire gebouwen die toebehoren aan de gemeenten, in vestingen, en van dat van de gebouwen die toebehoren aan de gemeenten of aan de Staat in de niet versterkte steden, overeenkomstig de grondbeginselen neergelegd in het decreet van 23 april 1810 (Officieuze vertaling van het opschrift door de Raad van State)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/09/1811
Aard van de akte: Decreet: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --