help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluitwet van 26 december 1944 tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit nr. 175 d.d. 13 juni 1935, houdende instelling van het Herdiscontering- en Waarborginstituut, besluit genomen ter uitvoering van de wet van 31 juli 1934, aangevuld en verlengd bij die van 7 december 1934, 15 en 30 maart 1935, waarbij aan de Koning bepaalde machten worden toegekend met het oog op het economisch en financieel herstel en de vermindering van de openbare lasten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/12/1944
Aard van de akte: Besluitwet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/01/1945
Pagina:133
Advies van de Raad van State --