help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit der in Raad vergaderde Ministers op het bevriezen van de onder de bezetting opgelegde prijzen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/09/1944
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/09/1944
Pagina:526
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking

Uitwerkingtreding: "uiterlijk twaalf maanden na de algeheele bevrijding van het grondgebied".

TT

Periode van geldigheid van 06/09/1944 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Dit besluit wordt voorafgegaan door een "verslag aan den Raad".