help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 september 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van het beheerscontract van A.S.T.R.I.D. (ASTRID)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/09/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/10/2000
Pagina:34848
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 2

Opmerkingen Opschrift: het woord "(ASTRID)" werd toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.

Bijlage(n)
Aard Datum    
BCFO 27/09/2000