help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 17. Juni 1992 zur Abänderung des Artikels 14 des Königlichen Erlasses vom 29. Dezember 1984 über die finazielle und materielle Verwaltung der Dienste mit separater Geschäftsführung im Unterrichtswesen der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 17 juni 1992 tot wijziging van artikel 14 van het koninklijk besluit van 29 december 1984 betreffende het financieel en materieel beheer van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer van de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/06/1992
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/08/1992
Pagina:17876
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 22/08/1992 tot 06/03/1996