help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 mei 1998 tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 1982 houdende reglement betreffende de loopbaan van het personeel van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/05/1998
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/07/1998
Pagina:21665
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/1997

Periode van geldigheid van 01/11/1997 tot ...