help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/04/1998
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/1998
Pagina:20067
Advies van de Raad van State 27530 + 26426
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 15

Overgangsbepalingen: art. 13: verlenging van de termijnen:

(MB 15/11/2002, MB 12/12/2005, KB 05/03/2006, KB 15/12/2008, KB 11/02/2013) tot 31/12/2016;

(BVR 05/05/2017) tot 31/12/2020

Periode van geldigheid van 01/12/1998 tot ...
Opmerkingen Zie ook / Voir aussi
MBFO 12/12/2005 (MB BS 21/12/2005)