help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot vaststelling van de regelen volgens welke de kinderbijslag verschuldigd is in uitvoering van artikel 40 en van artikel 42, derde lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders ten bate van de werknemers bedoeld door de collectieve arbeidsovereenkomst n° 36 van 27 november 1981, algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 9 december 1981


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/08/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/08/1987
Pagina:12709
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking