help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 5419 van 18 december 1956

"Het besluit d.d. 8 augustus 1955 tot toepassing van de wet van 21 mei 1955 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders op de gerechtigden op een ouderdomsrentetoeslag na onderzoek omtrent de bestaansmiddelen, is vernietigd."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/1956
Nummer: 5419
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 22/12/1957
Pagina:9140
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum waarop de vernietigde akte met terugwerkende kracht uitwerking had: 01/01/1955

Periode van geldigheid van 01/01/1955 tot ...