help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 januari 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1981 houdende uitvoering van artikel 173, § 1, 2e lid van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/01/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/02/1995
Pagina:3994
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1995