help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 januari 1992 houdende vaststelling van de vergoedingen en presentiegelden toegekend aan de voorzitters en de leden van de beheersorganen van de instellingen van openbaar nut gecontroleerd door de Minister van Sociale Voorzorg en tegelijk onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat betreft de Rijksdienst van sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Periode van geldigheid van ... tot 01/01/2002