help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 mei 1956 tot wijziging van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming wat betreft de recipiënten voor samengeperst, vloeibaar gemaakt of opgelost gas


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/05/1956
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/05/1956
Pagina:3645
Advies van de Raad van State 5033
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking