help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 augustus 1959 houdende wijziging van titel I, hoofdstuk II, A, van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, wat de diamantnijverheid betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/08/1959
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/08/1959
Pagina:6236
Advies van de Raad van State 6646
Periode van geldigheid van ... tot 14/12/1970