help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 tot overplaatsing van sommige ambtenaren van het Hoog Comité van Toezicht van het Ministerie van Ambtenarenzaken naar de gerechtelijke politie bij de parketten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/03/1998
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/1998
Editie:3
Pagina:9762
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1998

Opmerkingen Art. 11, 12, 13, 14 niet meer geldig vanaf 01/01/2001