help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 juli 1966 houdende goedkeuring van het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Republiek betreffende de teruggave van de gesekwesteerde Belgische goederen, en van de bijgevoegde brieven, ondertekend te Cairo, op 30 maart 1966


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/1966
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/08/1966
Pagina:8223
Advies van de Raad van State 9651