help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 16 december 1992 houdende toelating tot de subsidiëring van tijdelijke leergangen voor naschoolse opleiding van de metaalverwerkende nijverheid in Brussel en toekenning van forfaitaire weddetoelagen voor het tijdperk van 1 september 1989 tot en met 31 augustus 1990


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 16/12/1992
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 07/04/1993
Page:7476
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

TT 1989 - 1990