help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 3 juni 1971 houdende rangschikking van de graden van het wetenschappelijk personeel alsmede de leidinggevende functies van het Centrum voor onderzoek van de menselijke factoren in de rangen en trappen bepaald in het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/06/1971
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/11/1971
Pagina:14016
Advies van de Raad van State --