help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 september 1969 houdende goedkeuring van het Akkoord tussen België en het Groothertogdom Luxemburg, ondertekend te Luxemburg op 7 februari 1968, tot regeling der uitvoering van het op 25 februari 1965 te Sofia ondertekend Akkoord tussen België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Volksrepubliek Bulgarije, anderzijds, betreffende de schadeloosstelling voor de Belgische en Luxemburgse belangen in Bulgarije


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/09/1969
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/08/1970
Pagina:7985
Advies van de Raad van State 10515