help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 november 1972 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 31 juli 1972 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de toekenning van steun voor afgeroomde melkpoeder voor voederdoeleinden en voor tot samengesteld veevoeder verwerkte afgeroomde melk, gewijzigd bij koninklijk besluit van 17 november 1972


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/11/1972
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/12/1972
Pagina:13928
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/1972

Periode van geldigheid van 01/11/1972 tot 01/03/1980