help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 12 september 1972 houdende toekenning van een toelage voor droogdokwerk aan sommige personeelsleden van het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/09/1972
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/01/1973
Pagina:471
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1971