help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 augustus 1973 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1951 tot regeling van het verlenen van toelagen aan de operatheaters, gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 september 1970, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1952 houdende staatserkenning van operatheaters


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/08/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/1974
Pagina:15743
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking