help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 juli 1973 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1973 tot toepassing van de artikelen 13, 14 en 16, § 3, van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/07/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/12/1973
Pagina:13938
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking