help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 9 december 1997 houdende definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Dendermonde op het grondgebied van de gemeenten Zele, Berlare, Dendermonde en Lebbeke


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/12/1997
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 05/02/1998
Pagina:3256
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen