help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 25. April 2016 über Maßnahmen im Beschäftigungsbereich

Decreet van 25 april 2016 houdende maatregelen inzake werkgelegenheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/2016
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/06/2016
Pagina:36106
Advies van de Raad van State 58816
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2016
Art. 5 en 19: 01/10/2016
Art. 34, 1°: 01/07/2016
Art. 34, 2° en 37: 01/10/2016
Art. 41, 42, 3°, 43, 44, 1° tot 2°, 45, 46, 2°, 47, 48, 49, 50, 2°, 51, 52, 2° tot 6°, 53 tot 56: te bepalen door de Regering
Art. 63: 01/10/2016
Art. 64: te bepalen door de Regering
Art. 71, 1° et 4° tot 8°: 01/10/2016
Art. 73 en 74: 01/07/2016

Overgangsbepalingen: art. 72 tot 74

Periode van geldigheid van 01/01/2016 tot ...
Opmerkingen Art. 71, 3°, 10° en 12°: niet geanalyseerd omdat de opgeheven besluiten niet werden opgenomen in de databank.