help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Huishoudelijk reglement van de Directieraad van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden van 17 oktober 1997


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/10/1997
Aard van de akte: Huishoudelijk reglement
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/01/1998
Pagina:2802
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking aan de personeelsleden en uiterlijk de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad

Periode van geldigheid van 30/01/1998 tot 13/07/2005
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.