help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 16 december 1997 houdende bepaling inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/1997
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/1997
Editie:2
Pagina:35228
Advies van de Raad van State 26801
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 16

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2003
Opmerkingen Art. 15: "Opheffing van alle andere wettelijke, decretale of reglementsbepalingen strijdig met dit decreet "

Artikel 16 wordt vergeten in de franse vertaling