help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 september 1997 vastlegging van de formulieren te gebruiken voor de verklaringen vereist om een beroepsactiviteit uit te oefenen tijdens de indisponibiliteitstelling van bepaalde militairen van het aktief kader van de strijdkrachten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/09/1997
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/10/1997
Pagina:28806
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking