help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 april 2006 tot intrekking van het koninklijk besluit van 28 maart 2006 ter vastlegging van de reikwijdte en de wijze waarop de opdracht van de Hoge Vertegenwoordiger voor de vraagstukken inzake ruimtevaartbeleid wordt vervuld en de samenwerking tussen deze, de Voorzitter en de Directeur-generaal "Onderzoek en Toepassingen" van de programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid wordt vastgelegd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/04/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/04/2006
Editie:2
Pagina:19808
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10/04/2006

Uitwerking: datum van de ingetrokken akte: 28/03/2006

Periode van geldigheid van 28/03/2006 tot ...