help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 24628 van 14 september 1984

"Vernietigd wordt het koninklijk besluit van 7 maart 1977 waarbij het gewestplan « Halle-Vilvoorde-Hasse » wordt vastgesteld, doch slechts in zover het aan het terrein, gelegen te Sint-Genesius-Rode, ten kadaster gekend of het geweest zijn sectie E, 43 s 48, ten dele de bestemming « natuurgebied » geeft."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/09/1984
Nummer: 24628
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 11/07/1986
Pagina:10061
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 07/03/1977

Periode van geldigheid van 07/03/1977 tot ...