help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 november 1975 houdende voor het Waalse gewest organisatie van de toekenning van toelagen voor de voorlichting en de opleiding inzake ruimtelijke ordening en stedebouw, in 't bijzonder betreffende gewestplannen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/11/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/12/1975
Pagina:15450
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1975