help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de internationale aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door ruimtevoorwerpen, opgemaakt te Londen, Moskou en Washington op 29 maart 1972


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/07/1976
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/1977
Pagina:9643
Advies van de Raad van State 12344
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking