help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 maart 2006 tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift in de ministeriële besluiten behorende tot de beleidsdomeinen mobiliteit en vervoer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/03/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/04/2006
Editie:1
Pagina:19631
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 39382
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/04/2006 tot ...