help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 maart 1977 waarbij de procedure en voorwaarden inzake toekenning van studiebeurzen voor leerlingen van gesubsidieerde inrichtingen voor zeevaartonderwijs bepaald worden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/07/1977
Pagina:9178
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 9