help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 oktober 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1988 tot vaststelling van de weddenschappen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/10/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/12/1995
Pagina:33234
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking