help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 februari 1977 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1968 waarbij de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de adviserende commissie voor aanvullende pensioenen van leerkrachten worden vastgesteld


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/02/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/03/1977
Pagina:3899
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking