help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 februari 2007 houdende de ontwikkeling van het elektronisch systeem van notificaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/02/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/02/2007
Editie:2
Pagina:9584
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 42273
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2007

Wanneer de datum van verzending van het bericht bedoeld respectievelijk in de artikelen 433 WIB 92 en 93ter van het BTWWetboek voortijdig is aan 01/03/2007, zie art. 10.

Periode van geldigheid van 01/03/2007 tot ...